DavetDavet

Değerli Arkadaşlarım,

Transplantasyon İmmunolojisi ve Genetiği Derneği tarafından 14-17 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan ‘8. ULUSAL TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ ve GENETİĞİ KONGRESİ’ne sizleri davet etmekten büyük onur ve mutluluk duyuyoruz.

Transplantasyon yolculuğunun, hücrelerin karşılıklı iletişimi ve etkileşimi konusunda hızla yığılan moleküler düzeyde bilgilerle yeni tedavi yaklaşımları kazandırdığı ve her geçen gün yeni bir gizemin aydınlatıldığı ilgi çekiciliği tükenmeyen bir tedavi biçimi haline geldiğini gözlemleyerek bu alandaki yenilikleri paylaşacağımız kongremizde sizlerle bir arada olmak istedik.

Bu kongrede solid organ ve kan kök hücre transplantasyonunda immunolojik ve immunogenetik son gelişmeler, kliniğe yansımalar, teknik inceliklerin yanı sıra güncel mevcut sorunlar ve çözüm yolları konuları klinisyen, laboratuvar çalışanları ve araştırmacıların bir arada olması hedeflenerek ele alınacaktır. Böylelikle farklı yönlerden bakış açılarıyla alanında uzman ulusal ve uluslararası bilim insanlarının deneyimleri, görüşleri ve son gelişmeleri bizlerle paylaşacağı kongremizde siz tüm katılımcılarımızla sinerji yakalayacağımızı düşünmekteyiz.

Kongremizde bir diğer hedefimiz de sizlerle klinik veya laboratuvar çalışma veya araştırma bildirilerinin sunulabileceği bir ortamda buluşmaktır.

Transplantasyon İmmunolojisi ve Genetiği Derneği adına

Sevgi ve Saygılarımla

Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Fatma Savran OĞUZ

Sakarya Mah. Talatpaşa Bulvarı No: 113/52 Altındağ/ANKARA

Tel: +90 (312) 508 22 26

TİGED
Dernek İletişim Bilgiler

Ümit Mahallesi 2547. Cad. No:32/2 Ümitköy - Çankaya / Ankara

Tel: +90 312 236 36 69

E-mail: tiged2022@zoomevent.com.tr

ZOOM EVENT
Organizasyon Sekreteryası