Bildiri ÖzetleriBildiri Özetleri

E-POSTER GİRİŞİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ !

 

Bildiri Sistemi Kapanmıştır.. İlginiz için Teşekkür Ederiz.

BİLDİRİ İLK GÖNDERİM TARİHİ 24 OCAK 2022’dir.

TİGED 2022 Bildiri Özeti Gönderim Kuralları
Kongrede sunulacak bildiriler sözel ve poster bildirileri şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.

İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları

 1. Bildiri özetleri online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar bildirinin sözel ya da poster olarak sunulması için tercih yapacaktır. Ancak Bildiri değerlendirme komitesi son kararı verecektir.
 3.  Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 4. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
 5. Yazarların çalıştıkları kurumların adı ve bulunduğu il belirtilmelidir.
 6. Özet başlığı büyük harf ile yazılmalıdır.
 7. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 9. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 10. Özet içinde çalışmanın yapıldığı merkezin adı ya da tanınmasına yol açacak bir veri bulunmamalıdır.
 11. Her bildiri özeti için en az 3 en fazla 5 adet olmak üzere anahtar kelime girilmelidir
 12. Özetin tamamı, başlık adı, yazar adı ve anahtar kelimeler hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.
 13. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.
 14. Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Jürisi tarafından yapılacaktır.

  Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

KONGRE BİLİMSEL KURULU

Sakarya Mah. Talatpaşa Bulvarı No: 113/52 Altındağ/ANKARA

Tel: +90 (312) 508 22 26

TİGED
Dernek İletişim Bilgiler

Ümit Mahallesi 2547. Cad. No:32/2 Ümitköy - Çankaya / Ankara

Tel: +90 312 236 36 69

E-mail: tiged2022@zoomevent.com.tr

ZOOM EVENT
Organizasyon Sekreteryası